GLOBALISERINGENS  PESTRÅTTA I LASTEN

 

 

EGENTLIGEN  blir jag rent afasisk  av själva  begreppet

GLOBALISERING

Det är ett sånt där begrepp som snabbt som ögat  korrumperats
och  redan efter att ha använts i nåra få månader kommit att
betyda i stort sett vadsomhelst  beroende på vem som använder
det.

Somliga jublar inför globaliseringen och dess oändliga lukrativa  möjligheter   andra får stora skälvan och ser de långa knivarnas
natt komma och Hermageddons utbrytande samtidigt med   millenieskiftet samt de ständiga sammanbrotten på Tokyobörsen 
som på nåt obegripligt och fullständigt orättvist sätt  har skulden
till att sjukvårdsbiträdena på Yttterhogdals och Härnösands
lasarett förlorar jobben typ, andra är som jag och blir bara
hjärndöda  och knäpper på medvetandecensuren.

 

När demokratirörelsen i Kina satte igång    i slutet av 80talet  så  
dök det plötsligt ur underjorden upp kinesisk PUNK   punk från Shanghai  och nåt skräpigare  har jag aldrig hört.

Och visst var det punk , allting fanns där,  rätt sound  rätt grejer  rätt röstläge  exemplariskt få ackord och mycket VREDE ,  men så fanns det nåt som lät helt fel.    Det var EN ANNAN punk  en slags tolkning    nej , det var inte nåt plongigt allmänkinesiskt folkloristiskt , sådär falskt som det svenska hos Nordman, utan en annan genomgående nästan obegriplig klang.

Det var som själva PUNK-begreppet var som ett skelett som  kan kläs på  varsomhelst och kulturellt FÖRVANDLAS,    bara grundbetingelserna finns  där:  urban miljö  social orättvisa  arga kids och  MTV.

 

Det motsägelsefulla med  den ekonomiska globaliseringen är ju
att den för med sig masskulturella system och gestalter och berättelser som just PUNK typ  över hela den globalmarknads-ockuperade delen av jorden 

(fast jag vet inte, med transistorradions spridning kan kanske en del pygmémusik kanske komma att klinga annorlunda ;  med
SLIDE!)

Jag menar att det i globaliseringsfällan finns en UTGÅNG.

Att subkulturer  särskilt ungdomskultur  ROCK&ROLL med hela släpet av vidhängande företeelser,

helt enkelt populärkultur i medial form  blir en slags FANTASINS ESPERANTO, som  tolkas på olika sätt och betyder olika saker i
olika delar av världen   men själva grundbilderna företeelserna tar alla ställning till.

 

Jag såg häromdan en bild från nån osorterad  personkult  i Asien    kan ha vart irak  burma   Indonesien  whatever  

Hemma hos nån fanns en vägg med 3 bilder: en av diktatorn en av  nån religiös kultfigur OCH så Michael Jackson

jag menar jag vet vad MJ betyder här  och kanske ungefär  vad
han betyder i Europa men där går min kunskapsgräns.  Vad han kan betyda på den där väggen är ju kolossalt intressant

Det håller ju på att hända nånting stort och sensationellt nytt i mänsklighetens historia.  Ett  gemensamt globalt språk som överskrider  lingvistikens barriärer. 

 

 Jaha, säger den arme kämpande antiimperialisten   då, men hur
går det  med alla nationella och speciella och DÖENDE nationella kulturer som bara skall bombas ner i denna angloamerikanska negersmörja.

Jo, det är bara att titta på oss själva:

Jag kan  tex.  från min egen erfarenhet av att vara utsatt för massiv masskulturell  påveran,  jag är född på 40talet  i  Europa, INTE se
att mina kulturella  tillhörigheter, dom  som jag är är född in i,

den svenska, den judiska, den demokratiska, jag  ser inte  att dessa kulturer har förflackats eller försvagats i mig eller i min omgivning,  utan de har istället BERIKATS  och förvandlats.   Den  kultur som TOLKAR och ÖVERSÄTTER den moderna masskulturen in i i sin
egen kultur förblir oskadad, den blir bara rikare.

 

Dessutom blir mötena mellan tolkningarna såna fantastiska översättningsnötter rent etnografiskt.

 

De fundamentalister över hela världen som försöker stänga ut och fördöma den lösaktiga masskulturen torkar ut och förtvinar kulturellt och det slutar nästan alltid med att man mördar sitt eget folk som i Afghanistan.

Ännu ett skäl att välkomna och noggrant iaktta och avnjuta globaliseringens  pestråtta i lasten:  MASSKULTUREN.