Om Anna Odell: 
lhttp://www.newsmill.se/artikel/2009/02/01/skrack-och-skam